O nas

 

 

Kim jesteśmy?

Ø Organizacją pożytku publicznego skupiającą pedagogów, wychowawców, nauczycieli różnych specjalności, animatorów kultury.

Ø Grupą osób dążących do ożywienia procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez stosowanie aktywnych form pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kulturowo-oświatowych, domach pomocy społecznej.

Ø Ludźmi wspierającymi się nawzajem w realizacji działań integrujących różne grupy.

Historia KLANZY

W dniu 20 listopada 1990 r. w Lublinie, pod kierunkiem dr Zofii Zaorskiej, rozpoczął działalność Klub Animatora.

W marcu 1991 r. grupa skupiających w nim animatorów zdecydowała o zmianie nazwy na Klub Animatora Zabawy KLANZA podkreślając tym samym charakter prowadzonych działań w oparciu o metody pedagogiki zabawy.

Działalność Klubu od początku wspierali austriaccy animatorzy – Toni Wimmer i Michael Thanhoffer ze stowarzyszenia AGB-Arbeitsgemeischaft für Gruppenberatung.

W dniu 21 października 1991 r. pod patronatem Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął działalność Klub Alternatywnych Pedagogów KAP, który później przejął nazwę Klub Animatora Zabawy KLANZA. Był on miejscem spotkań osób zainteresowanych pedagogiką zabawy i podejmujących alternatywne działania.

Po nawiązaniu współpracy z Centrum Animacji Kultury, Klub Animatora Zabawy KLANZA zmienił nazwę na Studium Animacji KLANZA.

We wrześniu 1994 r. rozpoczęto pracę nad utworzeniem samodzielnej organizacji. Już 1 stycznia 1995 r. rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA, którego pierwszym prezesem była dr Zofia Zaorska.

Następuje intensywny rozwój stowarzyszenia na terenie całego kraju.

Powstają struktury lokalne:

Oddział Warszawski,

Koła: w Krakowie, Jeleniej Górze, Przemyślu, Gdańsku, Rzeszowie, Radomiu i Wrocławiu.

Na IV Walnym Zgromadzeniu w 1998 r. prezesem nowego Zarządu Głównego została Urszula Bissinger-Ćwierz. Samodzielna już organizacja przyjmuje nazwę Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Powstają kolejne struktury lokalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Łodzi, Poznaniu, Tychach i Szczecinie.

Stowarzyszenie szybko rozwijało się i obejmowało coraz dalsze regiony w kraju. Animatorzy KLANZY organizowali i prowadzili różne imprezy plenerowe i okazjonalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych. Szczerzenie idei pedagogiki zabawy umożliwiały prowadzone kursy wstępne i warsztaty specjalistyczne. Z troku na rok zwiększała się liczba uczestników szkoleń i poszerzała się oferta warsztatowa.

Od 1992 r. Animatorzy KLANZY pisali o swojej działalności w czasopiśmie „Kropla”. W 1995 r. powstał kwartalnik „ Grupa i Zabawa”. W lutym 1997 r. Zarząd Główny powołał Wydawnictwo KLANZA.

W lipcu 2000 r. została powołana niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim – Centrum Szkoleniowe KLANZA. Na terenie kraju powstają Filie Centrum Szkoleniowego KLANZA.

Kolejną inicjatywa stowarzyszenia jest obejmowanie patronatem placówek oświatowych. Powstają szkoły pod patronatem KLANZY.

2009 - 2010 Klanza Przemyśl   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków